Rozstrzygnięcie konkursu na artykuł w 2012 roku

Rozstrzygnięcie konkursu na artykuł w 2012 roku

Autorami artykułów, opublikowanych w 2012 r. w różnych czasopismach naukowo-technicznych byli pracownicy naszych firm - członkowie SEP, którzy zgłosili swoje prace na konkurs do dnia 31.01.2013 r.

Zarząd postanowił przyznać 3 nagrody następującym artykułom:

I nagroda - „ Siarka korozyjna w olejach transformatorowych. Problem wciąż aktualny”,
II nagroda – „Poprawa niezawodności zasilania w energetyce”,
III nagroda – „Działalność normalizacyjna w świetle zagadnień związanych z sieciami inteligentnymi i efektywnością energetyczną”.

Nagrodzone artykuły zamieszczone są na naszej stronie internetowej w zakładce „Publikacje”.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2023 ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.