Władze firmy

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Świętokrzyska 2
Nr KRS: 0000134174
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 744 000 PLN
NIP: 631-020-04-46, REGON: 270705808, BDO: 000006734

 

Rada Nadzorcza

Zarząd

 

Kadra Zarządzająca

 

W ramach struktury spółki funkcjonują m.in. następujące jednostki organizacyjne

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój