Laboratorium Przyrządów Pomiarowych

Laboratorium Wzorcujące nr AP 063

AP 063Prestiżowa część działalności Laboratorium to wzorcowanie przyrządów i urządzeń pomiarowych służących do pomiaru wielkości elektrycznych, potwierdzone Certyfikatem akredytacji – Nr AP 063 – nadanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Prace wykonujemy głównie w siedzibie naszej firmy, w odpowiednio dostosowanych pomieszczeniach laboratoryjnych. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, prace możemy realizować również u Klienta, w miejscu zainstalowania obiektu wzorcowania.

Wzorcowania objęte akredytacją wykazano w Zakresie Akredytacji Nr AP 063 (dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl)

Pełna oferta usług Laboratorium Przyrządów Pomiarowych – w tym wzorcowania poza akredytacją (dokumentowane bez znaków akredytacji) – dostępna jest w zakładce Nasze usługi w Katalogu usług.

Kierownictwo Laboratorium

 

 

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój