Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy i na środowisko

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych w zakresie akredytacji wykonuje pomiary i obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz.

Akredytowana działalność Pracowni jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 269, dostępnym na każde życzenie Klienta (niezależnie dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl).

Źródłami pól mogą być obiekty elektroenergetyczne lub przemysłowe takie jak linie wysokiego napięcia, transformatory, stacje transformatorowo-rozdzielcze i inne urządzenia zasilane energią elektryczną. Występują one głównie w energetyce i przemyśle, ale niektóre z nich zlokalizowane są na obszarach ogólnie dostępnych: w sąsiedztwie lub wewnątrz budynków mieszkalnych, w zakładach pracy lub w miejscach wypoczynku.

Wykonujemy:

 1. Pomiary natężenia pola-EM:
  • w środowisku, w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych - zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz.U.2020, poz.258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6.05.2022 r. (Dz.U.2022, poz.1121),
  • w środowisku pracy, w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. 2016, pozycja 950, tekst jednolity Dz. U. 2018, pozycja 331) oraz na podstawie metodyki opublikowanej w „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” nr 4(90) z 2016 r. pt. „Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe”,
  • w środowisku pracy - zgodnie z Polską Normą PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Arkusz 3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowiskach pracy.
 2. Obliczenia i wykresy rozkładów natężenia pola-EM:
  • w środowisku, w otoczeniu elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych – zgodnie z własną procedurą badawczą, akredytowaną przez PCA.

Zakres badań Pracowni dodatkowo (poza akredytacją PCA) obejmuje:

 • pomiary natężenia pola magnetycznego stałego,
 • sporządzanie ekspertyz, ocen i interpretacji dotyczących wielkości i rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego – dla potrzeb bezpieczeństwa pracy oraz w ramach raportów środowiskowych.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Ireneusz Hasiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 237 66 49.

PLIKI DO POBRANIA

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2023 ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.