Aktualne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

TECHNIK/INŻYNIER ELEKTRYK

Miejsce pracy: Gliwice/ cała Polska

Wymagania:

 • wykształcenie średnie/wyższe techniczne,
 • znajomość zagadnień EAZ,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Autocad).

Zakres obowiązków:

 • badania pomontażowe i uruchamianie układów elektrycznych,
 • konfiguracja, sprawdzenia i uruchomienie przekaźników zabezpieczeniowych.

Firma oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • w trakcie zatrudnienia możliwość odbycia szkoleń z zakresu obsługi urządzeń i aparatury elektroenergetycznej pod czujnym okiem producentów,
 • rynkowe wysokości wynagrodzeń ustalane indywidualnie.

 

INŻYNIER DS. POMIARÓW

Miejsce pracy: Gliwice/ cała Polska

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • realizacja zadań pomiarowych i diagnostycznych,
 • analiza wyników pomiarów i sporządzenie protokołów,
 • realizacja zadań dotyczących rozruchów stacji elektroenergetycznych,
 • współpraca z innymi zespołami rozruchowymi i pomiarowymi.
 • weryfikacja projektów technicznych i ich ocena.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o kierunku: Elektrotechnika lub pokrewnym,
 • minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego,
 • dyspozycyjności (praca na terenie całego kraju)
 • znajomości branży elektroenergetycznej,
 • mile widziana znajomości języka angielskiego,
 • dobrej znajomości obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • uprawnienia SEP (E lub D),
 • prawo jazdy kategorii B.

Firma oferuje:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w swojej branży,
 • możliwość szkoleń i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • szansę rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane ofertami prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i podpisaną klauzulą o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji(zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „Energopomiar-Elektryka” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gliwicach.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. c), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niż upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem, wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Nasz adres:

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.
44-101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

Ewelina Zielonka, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 32 237 66 16.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane przez nas oferty.

 

Firma ZPBE Energopomiar-Elektryka w Gliwicach poszukuje osoby na stanowisko:

TECHNIK/INŻYNIER ELEKTRYK

 

Wymagania:

 

- wykształcenie średnie/wyższe techniczne

- znajomość zagadnień EAZ

- znajomość języka angielskiego

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Autocad)

 

Zakres obowiązków:

 

- badania pomontażowe i uruchamianie układów elektrycznych

- konfiguracja, sprawdzenia i uruchomienie przekaźników zabezpieczeniowych

 

 

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Dodatkowo zapewniamy w trakcie zatrudnienia możliwość odbycia szkoleń z zakresu obsługi urządzeń i aparatury elektroenergetycznej pod czujnym okiem producentów. Oferujemy rynkowe wysokości wynagrodzeń ustalane indywidualnie.

 

Osoby zainteresowane przedstawioną powyżej ofertą pracy prosimy o przesłanie CV
wraz z listem motywacyjnym i podpisaną klauzulą o treści:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych [Dz. U Nr 133. poz. 883] wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie oraz
w przyszłości przez firmę ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Spółka z o.o.
Nasz adres:
ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Spółka z o.o.
44-101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane przez nas oferty.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój